ترک های پولیش

ترک های پولیش

پولیش ها گروهی از تاتارها هستند که در ابتدای قرن 14 در قلمرو بزرگ لیتوانی مستقر شدند. از همان ابتدای سکونت آنها در لیتوانی ، آنها به عنوان تاتارهای لیپکا شناخته می شدند. آنان ضمن حفظ دینشان ، سرنوشت خود را با اتحاد...

ادامه مطلب ...