کربلا اولایلاری ( وقایع کربلا ) کیتابی اندروید اؤچؤن

کربلا اولایلاری ( وقایع کربلا ) کیتابی اندروید اؤچؤن

قابل استفاده در منبرهای حسینی و مجالس عزاداری حضرت سیدالشهدا علیه السلام ، به زبان ترکی آذربایجانی و ترکمان های عراق     اولو تانری آدیلا ییللردن به ری ، شهیدلر افندیسی امام حسینین ، ترکمن حسینی...

ادامه مطلب ...