شرکت 2 هزار دختر در المپیاد ورزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

شرکت 2 هزار دختر در المپیاد ورزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور از 24 مرداد در اروميه آغاز مي شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداوسيما رئيس اداره تربيت بدني دانشگاه علوم پزشكي آذربايجان غربي گفت : در اين رويداد ورزشي بیش...

ادامه مطلب ...