جام مشکین شهر شاهکار باستانی آذربایجان

جام مشکین شهر شاهکار باستانی آذربایجان

دکتر رحیم آق بایراق چارلز برنی باستانشناس مشهور آمریکایی معتقد است ، فلز کاری برای اولین بار در آذربایجان به وجود آمد. در کتابی که سال گذشته با عنوان"فلز در آذربایجان" نوشتم بر اساس منابع دقیق آرکولوژی توضیح...

ادامه مطلب ...