اصطلاح تُرک چگونه و چه زمانی پدید آمده است؟

اصطلاح تُرک چگونه و چه زمانی پدید آمده است؟

پروفسور محمدتقی زهتابی " ترک  " اصطلاحی است که پس از میلاد عمومیت و شمول یافته است.  لیکن این واژه مدت ها پیش از میلاد بوجود آمده و برخی قبایل ترک به این نام مسمی گشته اند. این کلمه دارای تلفظ های مختلف بوده است. ما در...

ادامه مطلب ...