اویغورها ، متمدن ترین قبائل ترک باستان هستند

اویغورها ، متمدن ترین قبائل ترک باستان هستند

دکتر جواد هیئت ائل اوبا - اویغورها متمدن ترین قبائل ترک باستان هستند.  بنا به نوشته منابع چینی ، اویغورها فرزندان هون های آسیا هستند. بنابر یک افسانه اویغور ، جد بزرگ آنها از ازدواج با یک گرگ به دنیا آمده است. ( ترکان...

ادامه مطلب ...