ترک های کاراییم

ترک های کاراییم

زبان کاراییم ها (كريمه تيلي) يكی از شاخه های زبان تركي متاثر از زبان عبري است . کاراییم به عنوان یک عضو از زبان ترکی قبچاقی شناخته می شود، به نوبه خود عضو شاخه غرب از خانواده زبان ترکی است. (Dahl و همکاران، 2001). به این زبان...

ادامه مطلب ...