ترک های هازار

ترک های هازار

هزارستان یا هزاره‌جات منطقه وسیع کوهستانی در ارتفاعات مرکزی افغانستان است که سکونت‌گاه تاریخی قوم هزاره می‌باشد. مرزهای آن، به‌طور تقریب، از حوزه بامیان به شمال، از سرچشمه رودخانه هلمند به جنوب، از فیروزکوه به...

ادامه مطلب ...