ترک های نوغای

ترک های نوغای

زبان نوغایی از زبان‌های ترکی رایج در کشور روسیه است که در جنوب غرب روسیه و به ویژه در منطقه کاراچای-چرکسیا گویشور دارد. نوغایی‌ها به طور عمده در منطقه قفقاز شمالی ساکن هستند. بسیاری از آنها در شمال داغستان و سرزمین...

ادامه مطلب ...