تاریخ سیاه فرانسه در کشورهای تحت استعمار (18+)

تاریخ سیاه فرانسه در کشورهای تحت استعمار (18+)

هشدار؛ این مطلب دارای تصاویر دلخراش است که دیدن آن برای همه توصیه نمی‌شود نقشه امپراتوری استعماری اول ( سبز روشن) و دوم (آبی تیره و هاشورخورده) فرانسه   جنایات و نسل‌کشی‌هایی که فرانسه در مستعمراتش انجام داد...

ادامه مطلب ...