سند سفارشی بودن کتاب ولادیمیر مینورسکی

سند سفارشی بودن کتاب ولادیمیر مینورسکی

این سند که به تازگی بخت انتشار عمومی یافته، حاوی دلالت های تاریخی در تاریخ سازی فرمایشی رضاخانی است. در این سند، ماهیت سفارشی بودن سه کتاب مردوخ کردستانی، غلامرضا رشید یاسمی و مینورسکی آشکار می شود. ریاست دفتر مخصوص...

ادامه مطلب ...