سارق موزه انگلیس به دنبال حذف بخش های از تاریخ ترک ها

سارق موزه انگلیس به دنبال حذف بخش های از تاریخ ترک ها

در سال ۲۰۰۹ فرهاد حکیم زاده فارغ التحصیل از دانشگاه هاروارد آمریکا با تیغ جراحی به جان کتابهای دست نویس موزه ها و کتابخانه های ملی انگلیس افتاده بود و قسمتهایی که مربوط به تاریخ و هویت ترکی ایران بوده است بریده و حذف و...

ادامه مطلب ...