ترک های موردوین

ترک های موردوین

موردوین ها از شاخه اورال مردمان توران هستند. آنها به دو گروه اصلی تقسیم می شوند: 1- ارزیان 2- موکشا موردوین ها در جمهوری موردوویا و دیگر بخش‌های پیرامون میانهٔ رود ولگا در روسیه زندگی می کنند و به عنوان یکی از بزرگترین...

ادامه مطلب ...