ترک های سکلیستان

ترک های سکلیستان

سکل ها جدایی از زبان مجارها تکلم می کنند.سکل ها از نسل هون های اروپایی هستند و تا 895 میلادی که حکومت به دست مجارها افتاد به حکومت خود بر این ناحیه ادامه دادند.آنان دولت پادشاهی پرآوازه ای را بنیان نهادند لکن...

ادامه مطلب ...