ترک های مانسی

ترک های مانسی

خانتی ها و مانسی ها در شاخه اورال مردمان توران قرار می گیرند.اگر چه آنها به عنوان دو گروه جداگانه طبقه بندی می شوند ، اما زبان و فرهنگ بسیار نزدیک به یکدیگر دارند.زبانِ مانسی که این قوم به آن سخن می‌گویند ، یکی از...

ادامه مطلب ...