پیرامون قوم تالش ؛ مذهب ، سکونتگاه و طوایف

پیرامون قوم تالش ؛ مذهب ، سکونتگاه و طوایف

تلخيص معصومه ابراهيمي از مقاله قوم تالش، دانشنامه جهان اسلام تالش، گروهي قومي، ساكن در منطقه‌اي در مغرب و شمال غربي گيلان، بين كوه‌هاي تالش و درياي خزر است. سكونت تالش‌ها در سرزمين كادوسيان و كاسپيان سبب شده است كه...

ادامه مطلب ...