علامت و پسوند فاعلی در زبان ترکی آذربایجانی

علامت و پسوند فاعلی در زبان ترکی آذربایجانی

علی محمد بیانی علامت و پسوند فاعلی ائل اوبا - در زبان ترکی پسوند جی / چی/ جو/ چو، وقتی به اسم و صفت الحاق شود ، اسم فاعل میسازد که به شغل و حرفه و دارندگی دلالت می کند. این پسوند تابع قانون هماهنگی اصوات (گرد و راست و پسین و...

ادامه مطلب ...