قطع درختان باغ سیب به دلیل فروش نرفتن محصولات صحت دارد

قطع درختان باغ سیب به دلیل فروش نرفتن محصولات صحت دارد

به گزارش ائل اوبا ، چندی است تصویری در فضای مجازی دست به دست می شود با این مضمون که کشاورزی بخاطر فروش نرفتن محصولاتش اقدام به قلع و قمع درختان میوه باغش کرده است ، از آنجایی که این تصویر تزئینی بوده گزارش جهاد کشاورزی نیز...

ادامه مطلب ...