مناظره پیرامون کیفیت و عدالت در نظام آموزشی کشور

مناظره پیرامون کیفیت و عدالت در نظام آموزشی کشور

نسخه کامل مناظره دکتر سید مجید حسینی (استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) و دکتر محمدرضا احمدی سنگری (دبیر کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی) در برنامه * آن ایر *، با مجری گری سید حسین حسینی و با...

ادامه مطلب ...