از عبرتهای تاریخی…!

از عبرتهای تاریخی…!

علی مرادی مراغه ای تاریخ سرشار از عبرت است اما انسانها کمتر عبرت پذیرند! محمدامین رسولزاده سهم ارزنده ای در انقلاب مشروطیت ایران دارد او 17سال بیشتر نداشت که جزو بانیان اصلی حزب مساوات در باکو شد سپس به ایران آمده و...

ادامه مطلب ...