عتیقه جویان متوهم و مخربین اماکن و گورستان ها

عتیقه جویان متوهم و مخربین اماکن و گورستان ها

یکی از شغل های پر دردسر و بی در آمد و متوهم که بعد از انقلاب بین عوام رایج شده است حفاری افراد غیر مجاز می باشد که همیشه بدنبال سود کلان وثروتمند شدن یک شبه میباشد به علت عدم آموزش و آگاهی افراد و تبلیغات کاذب در میان عوام...

ادامه مطلب ...