اویغورستان

اویغورستان

اویغورها مردم ساکن شمال غرب چین هستند که در ایالت خودگردان سین کیانگ یا ترکستان شرقی (اویغورستان) به مرکزیت اورومچی زندگی می‌کنند. مردم اویغور از اقوام ترک و مسلمان هستند. به غیر از استان سین کیانگ چین ؛ بخشی از...

ادامه مطلب ...