حکایتی آموزنده از شیخ بهایی

حکایتی آموزنده از شیخ بهایی

حکایتی آموزنده از شیخ بهایی *روزی شاه عباس* به همراه وزیرش *شیخ بهایی* و چند تن از فرماندهان به شکار می روند. در بین راه ، شاه عباس به شیخ بهایی گفت: یاشیخ! نقل ، داستان ، یا پندی بگوئید که این فرماندهان با ما آمده اند درسی...

ادامه مطلب ...