آشوریان

آشوریان

پروفسور محمدتقی زهتابی آشوریان از اقوام سامی بودند و در دوران قوام حاکمیت سومر - اکد در شهر بابل و اطراف آن می زیستند. آنان در اواخر هزاره سوم ق.م چون در معرض ستم و تعدی بیش از حد قرار گرفته اند بابل را ترک و به سمت...

ادامه مطلب ...