ترمینال و پایانه مسافربری اهر

ترمینال و پایانه مسافربری اهر

نام پایانه : پایانه مسافربری اهر نوع پایانه : عمومی متعلق به شهرداری وضعیت انبار توشه : برای هر شرکت به صورت اختصاصی دارد نشانی پایانه : اهر ، خیابان جمهوری اسلامی تلفن پایانه : 04262226627 تعداد شرکت مستقر در پایانه : 5...

ادامه مطلب ...