شهرداران ادوار سولدوز (نقده)

شهرداران ادوار سولدوز (نقده)

۱- یوسف مهران تحصیلات: لیسانس تاریخ اتمام خدمت در سمت شهردار: ۱۳۵۸ محل خدمت اولیه ی شهردار : امور مالی شهرداری ۲- داود مسعودی تحصیلات: دیپلم تاریخ اتمام خدمت در سمت شهردار: ۱۳۶۰ محل خدمت اولیه ی شهردار: آزاد ۳- علی...

ادامه مطلب ...