به قدرت رسیدن آغامحمدخان قاجار و تصرف گرجستان

به قدرت رسیدن آغامحمدخان قاجار و تصرف گرجستان

پیتر آوری ائل اوبا - آغامحمدخان قاجار زاده ۲۷ محرم ۱۱۵۵ ق برابر با ۲۷ خردادماه ۱۱۲۱ ش (۱۷ ژوئن ۱۷۴۲) در دشت اشرفی در میانه راه گرگان به ساری است. مراسم تاجگذاری اش پس از تصرف قفقازیه و سرکوب کلیه امراء و حکّام داخلی و...

ادامه مطلب ...