حضور صحابه رسول الله ﷺ در میان قاتلین امام حسین علیه السلام

حضور صحابه رسول الله ﷺ در میان قاتلین امام حسین علیه السلام

تعریف صحابه از منظر تسنن: کسانیکه شخصاً حضرت محمد را دیده‌اند و سخنش را شنیده و در زمان حیات او اسلام آورده اند. تعریف صحابه از منظر تشیع: شیعیان صرف صحابی بودن را منشأ فضیلت خاصی نمی‌دانند. آنها فضیلت افراد را بسته به...

ادامه مطلب ...