سوژه هفته ؛ تولید نخستین دستگاه از خودروی پیکاس

سوژه هفته ؛ تولید نخستین دستگاه از خودروی پیکاس

ائل اوبا - اگر بی حوصله اید و غمگین شاید این تصویر بتواند خنده ای بر گوشه لبتان بنشاند ما اسم این خودرو جدید را پیکاس (ترکیبی از پیکان و سمند گذاشتیم) . ائل...

ادامه مطلب ...