سنی یاناسان تویوق آپاران – بسوزی ای مرغ دزد

سنی یاناسان تویوق آپاران – بسوزی ای مرغ دزد

منیم تویوغوم آغیدی دئریسی دولی یاغیدی دونن بو واخت ساغیدی سنی یاناسان تویوق آپاران  اودلاناسان تویوق آپاران   نئجه کی من یانیرام ، سنی یاناسان تویوق آپاران   اودلاناسان تویوق آپاران منیم تویوغوم تاوادا اییسی...

ادامه مطلب ...