ترک های سلکوپ

ترک های سلکوپ

سلکوپ ها از شاخه اورال مردمان توران هستند. سلکوپ ها مانند نه نت ها ، با مردم آلتایی در سیبری مخلوط شدند ، و به اجداد برخی از جوامع ترک تبدیل شدند. در قرن هفدهم، بعضی از سلکوپ ها به سمت شمال رفتند تا در کنار رودخانه...

ادامه مطلب ...