ترک های سالار

ترک های سالار

سالار به ترکان ساکن ایالت قانسو چین اطلاق می‌شود که در غرب شهر لانچو در حاشیه جنوبی رود هوانگهو زندگی می‌کنند. سالارها همچنین به عنوان ترکمن های چین نیز شناخته می شوند. سالارها از دو قبیله قارامان و آقمان تشکیل...

ادامه مطلب ...