ترک های دونشیان

ترک های دونشیان

مردم دونشیان به زبان های مغولی صحبت می کنند . جمعیت آنان بالغ بر 700 هزار نفر است. اکثریت جمعیت آنان در استان قانسو و منطقه مستقل نینگشیا زندگی می کنند. مردم دونشیان خود را سارتا "Sarta" می نامند، در حالی که کلمه دونشیان در...

ادامه مطلب ...