محرم بایاتیلاری – دوبیتی های ترکی محرم

محرم بایاتیلاری – دوبیتی های ترکی محرم

سوزی معنالی دی ، ئوزدن دانشما باخ عشقه ، ایریدن دوزدن دانشما یقین ایله گلوب زهرا بو یاسه آماندی اوخ دگن گوزدن دانشما عاشق مستم گره ک جانیم حسین وای سسله سین روز عاشوراده وجدانیم حسین وای سسله سین جنت اولسون زاهدون ،...

ادامه مطلب ...