ترک های داغۇر

ترک های داغۇر

داغور ها جزو دسته آلتایی مردمان توران هستند. جمعیت آنان در حدود 150 هزار نفر است. اکثریت قریب به اتفاق مردم در منطقه مستقل مغول ها زندگی می کنند که تحت حاکمیت چین است. زبان داغورها از جمله زبان های مغولی است. همچنین...

ادامه مطلب ...