خلعت گئینلر قالاسی ( برج خلعت پوشان ) – تبریز

خلعت گئینلر قالاسی ( برج خلعت پوشان ) – تبریز

برج خلعت پوشان   در ده کیلومتری جاده تبریز ـ تهران در کنار جاده، برج آجری منشوری شکل قرار دارد که به برج خلعت پوشان مشهور است. این بنا در اواخر دوره صفویه احداث شده است. در زمان قاجار خلعت اهدایی شاهان برای...

ادامه مطلب ...