جمهوری کاباردینو – بالکاریا

جمهوری کاباردینو – بالکاریا

  جمهوری کاباردینو - بالکاریا یکی از جمهوری های فدرال روسیه است . بالکارها یک گروه قومی تركی بومی قفقاز هستند. بالکارها تا ۱۹۲۴ به خط عربی می‌نوشتند اما به‌دنبال تغییر کلی سیستم الفبایی در اتحاد جماهیر شوروی، نخست...

ادامه مطلب ...