ترکان ایران زمین – استان لرستان و خوزستان

ترکان ایران زمین – استان لرستان و خوزستان

الشتر قصبه ای از دهستان حسنوند مرکز بخش سلسله شهرستان خرم آباد ، موقعیت آن جلگه ای و مذهب اهالی آن شیعه اثنی عشری است ، و به زبان های لری ، لکی ، فارسی وترکی تکلم می کنند ، نام قدیمی این قصبه قلعه مظفری بوده است.   بادام...

ادامه مطلب ...