ترک های آلبانی

ترک های آلبانی

آلبانی کشوری است در جنوب شرقی قاره اروپا. پایتخت این کشور تیرانا است. بر اساس قانون اساسی مصوب سال ۱۹۹۸ آلبانی، هیچ دینی، دین رسمی این کشور نیست و همه ادیان مساوی هستند. ۷۰ درصد مردم آلبانی مسلمان و ۳۰ درصد مسیحی...

ادامه مطلب ...