ترک های توفا

ترک های توفا

مردم توفا در فدراسیون روسیه ، استان ایرکوتسک ، در نزدیکی مرز تووا و بوریات زندگی می کنند. اعتقادها بر این است که مردم توفا دسته ای از توواها هستند که در گذشته های دور از آنان جدا شده اند. قبل از انقلاب اکتبر روسیه ،...

ادامه مطلب ...