ترک های کاراییم

ترک های کاراییم

زبان کاراییم ها (كريمه تيلي) يكی از شاخه های زبان تركي متاثر از زبان عبري است .کاراییم به عنوان یک عضو از زبان ترکی قبچاقی شناخته می شود، به نوبه خود عضو شاخه غرب از خانواده زبان ترکی است. (Dahl و همکاران، 2001).به این زبان...

ادامه مطلب ...