بویاما ؛ نگاهی به هنر – صنعت رنگرزی سنتی آذربایجان

بویاما ؛ نگاهی به هنر – صنعت رنگرزی سنتی آذربایجان

بر اساس روایتی از : زین العابدین گوزلی (شبکه مستند سیما )استاد قره باغی : طراح فرش و مدرس دانشگاهمحمد عظیمی رنگرز هنرمند آذرشهری ( توفارقانی )دکتر صفاپور : مدرس دانشگاه هنر اسلامی تبریزمهندس سعادتی : مدرس دانشگاه...

ادامه مطلب ...