بازارچه دوه چی تبریز؛ از شکوه تا فراموشی+ تصاویر

بازارچه دوه چی تبریز؛ از شکوه تا فراموشی+ تصاویر

محله شتربان (دوه چی) از زمان های قدیم تا به امروز از جمله محله های تاریخی و تاثیرگذار تبریز در تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این کهن شهر بوده است. در تبیین اهمیت این محله در ساختار شهری تبریز همین بس که گفته می شود...

ادامه مطلب ...