اوشاق او خوماقلاری «ترانه های کودکی» – اینه اینه

اوشاق او خوماقلاری «ترانه های کودکی» – اینه اینه

ایینه ایینه اوجو دويمه بال بالليجا باللی کئچی شام آغاجی شاطر کئچی قوز آغاجی  قوتور کئجی هاببان هوببان یاریل ، ییرتیل  سو ایچ...

ادامه مطلب ...