ترک های افغانستان

ترک های افغانستان

افغانستان کشوریست کثیرالملله و در عین حال کشور اقلیت هاست، یعنی هیچ یک از اقوام بزرگ کشور بیشتر از 50% نفوس کشور را تشکیل نمی دهند. پیشینه تاریخی اقوام ترک تبار در افغانستان به هیونگ نو ها می رسد، هیونگ نو ها یا هون ها...

ادامه مطلب ...