ترک های استون

ترک های استون

استون ها در شاخه اورال مردمان توران هستند و در میان مردم فین - اوغور به فین ها نزدیک تر هستند. استون ها از 3 تا 5 هزار سال پیش از منطقه اورال به سکونت گاه فعلیشان مهاجرت کرده اند. جمعیت آنان بیش از یک میلیون نفر است . که...

ادامه مطلب ...