حضرت محمد(ص) : حسین پاره تن من است.

حضرت محمد(ص) : حسین پاره تن من است.

روايت "حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ" از طريق يعلي بن مره عامري با سند صحيح در منابع اهل سنت آمده است. متن اين رو ايت با اين سند معتبر در كتاب «المصنف» ابن ابي شيبه استاد بخاري اين چنين آمده است: حَدَّثَنَا...

ادامه مطلب ...