ترک های آلمان

ترک های آلمان

ترک‌های آلمان شامل افراد ترک تبار متولد آلمان، ترک های مهاجرت کرده به آلمان می شوند. که عموماً از ترکیه به آلمان کوچ کردند. ترک‌های آلمانی بزرگترین اقلیت قومی در آلمان را تشکیل می‌دهند. تخمین جمعیتی ترک‌های آلمان...

ادامه مطلب ...