جمهوری آلتای

جمهوری آلتای

آلتایی یکی از جمهوری‌های خودمختار روسیه که وسعتش قابل مقایسه با پرتغال است و پایتخت آن گورنو - آلتاییسک است . مردم آلتایی، گروهی از مردمان ترک هستند که در سیبری، جمهوری آلتایی و سرزمین آلتایی روسیه زندگی...

ادامه مطلب ...