۳ اصل مهم برای دستیابی به موفقیت در زندگی با الگو گرفتن از دانشمندان

۳ اصل مهم برای دستیابی به موفقیت در زندگی با الگو گرفتن از دانشمندان

همگی به دنبال روشی هستیم تا در زندگی به خواسته‌هایمان برسیم. راه‌های متعددی را امتحان می‌کنیم و برایش وقت هزینه می‌کنیم. بسته به اهدافمان، هر کسی مسیری را طی می‌کند.   استمرار در طی طریق نیز مستلزم داشتن ویژگی...

ادامه مطلب ...